KCHM, Cheb

Stav v roce: 2011


Základní údaje
Kód lokality: KCHM
Název: Cheb
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Karlovarský
Okres: Cheb
Obec (ZÚJ): Cheb
Klasifikace
Zkratka: B/S/R
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: předměstská
EOI - charakteristika zóny: obytná
Ekosystémy:
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)
Mírová
Cheb
Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob. Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472706056
Fax:.: 472706024
E-mail: janatova@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 3´ 57.099" sš 12° 21´ 48.393" vd
Nadmořská výška: 493 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: trvalý travní porost, téměř bez zástavby
Reprezentativnost: oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km)
Umístění
Na okraji sídliště, zatravněný pozemek, JZ okraj města.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
KCHMA Automatizovaný měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:15.12.2004 Datum zániku: