O3 - ozon

8hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Ústecký
Okres: Teplice
Látka: O3 - ozon
Jednotka: µg/m3
8-Hodinové LV: 120,0
8-Hodinové MT: 0,0
8-Hodinové TE: 25
Kód MP Organizace Typ měřicího programu 8-Hodinové hodnoty Denní hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO Max. 26 MV VoL AOT40 Max. 95% Kv 50% Kv X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda Datum Datum 98% Kv C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
UTPMA
Detail
765847
ČHMÚ
(1763)
Teplice
Automatizovaný měřicí program
UVABS
151,7 115,2 14 12885,9 113,2 ~ 90,8 45,1 37,3 72,4 53,4 25,5 47,2 25,27 362
24.08. 08.07. ~ ~ 23.04. ~ ~ 98,2 87 91 92 92 37,5 2,25 3