Měsíční analýza týdenních údajů

Rok 2010
Kraj Ústecký
Okres Ústí nad Labem
Měřicí program UULKF, Ústí n.L.-Kočkov
Typ měřicího programu Čisté srážky - Automatický pluviokolektor
Organizace ČHMÚ
Látka Jednotka Metoda Měsíční koncentrace
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RAIN mm VOL 38,2 15,4 35,4 37,0 87,1 33,7 173,0 275,5 127,9 5,1 74,6 75,9
vodivost µS/cm EC metr 30,0 25,1 26,3 23,8 19,3 12,9 11,9 12,3 49,5 24,3 21,8
pH - pH metr 4,15 5,90 5,87 4,46 4,89 5,10 4,89 4,85 4,43 4,51 4,48
Na+ ug/l FAAS 174 185 93 87 54 17 19 499 64 347
K+ ug/l FAAS 66 96 70 103 77 29 25 359 7 37
NH4 + ug/l FIA-BERTH 561 1 985 2 290 1 073 1 132 930 437 273 2 804 1 234 570
Mg2+ ug/l FAAS 28 46 41 44 19 11 8 223 17 72
Ca2+ ug/l FAAS 182 386 413 420 204 45 31 748 114 191
F- ug/l IC 24 6 21 24 6 10 6 84 21 23
Cl- ug/l IC 295 260 150 173 71 54 73 478 176 415
NO3 - ug/l IC 2 990 3 086 2 657 2 518 1 992 1 167 843 6 921 2 335 2 214
SO4 2- ug/l IC 1 978 2 259 2 824 2 621 1 295 1 083 1 203 5 907 2 189 1 636