Měsíční analýza týdenních údajů

Rok 2010
Kraj Ústecký
Okres Most
Měřicí program URVHF, Rudolice v Horách
Typ měřicího programu Čisté srážky - Automatický pluviokolektor
Organizace ČHMÚ
Látka Jednotka Metoda Měsíční koncentrace
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RAIN mm VOL 29,8 17,6 34,6 28,0 84,7 31,3 97,4 147,0 133,5 14,8 98,5 104,5
vodivost µS/cm EC metr 54,1 44,8 44,8 36,0 18,4 14,1 13,7 13,5 13,3 36,1 17,6 30,5
pH - pH metr 4,11 4,45 4,45 5,06 4,77 5,25 5,08 4,86 4,87 4,58 4,67 4,60
Na+ ug/l FAAS 283 565 565 359 95 71 37 46 37 290 60 202
K+ ug/l FAAS 252 127 127 263 89 98 80 30 42 141 26 29
NH4 + ug/l FIA-BERTH 2 818 2 804 2 804 2 882 1 041 1 081 596 621 411 2 296 461 939
Mg2+ ug/l FAAS 66 86 86 81 37 53 31 16 11 53 14 29
Ca2+ ug/l FAAS 573 583 583 1 286 328 631 113 98 72 261 77 179
F- ug/l IC 30 31 19 21 17 11 9 31 15 29
Cl- ug/l IC 497 309 124 110 78 92 55 250 81 297
NO3 - ug/l IC 6 314 5 391 2 242 2 191 2 033 1 549 1 013 3 755 1 258 2 414
SO4 2- ug/l IC 6 192 4 975 2 347 1 764 1 374 1 226 1 405 5 460 1 327 2 950