Měsíční analýza týdenních údajů

Rok 2010
Kraj Moravskoslezský
Okres Opava
Měřicí program TCERF, Červená
Typ měřicího programu Čisté srážky - Automatický pluviokolektor
Organizace ČHMÚ
Látka Jednotka Metoda Měsíční koncentrace
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RAIN mm VOL 67,8 38,5 28,6 65,3 218,7 72,6 115,2 136,5 87,0 16,0 94,0 54,4
vodivost µS/cm EC metr 18,9 29,9 20,2 22,8 12,1 10,9
pH - pH metr 4,46 4,34 5,01 4,50 4,80 5,28 5,28 4,98 4,89 5,51 4,77 4,39
Na+ ug/l FAAS 101 143 202 83 48 36 20 22 31 295 40 171
K+ ug/l FAAS 100 48 50 82 35 21 80 35 56 442 49 136
NH4 + ug/l FIA-BERTH 399 676 1 518 1 318 540 455 591 518 1 125 1 215 499 798
Mg2+ ug/l FAAS 14 28 62 31 23 19 17 12 9 103 11 30
Ca2+ ug/l FAAS 118 119 445 257 213 275 140 96 238 601 62 241
F- ug/l IC 21 8 20 15 7 4 9 12 5 29 11 11
Cl- ug/l IC 273 163 382 211 87 81 91 75 174 687 118 202
NO3 - ug/l IC 1 289 2 017 2 947 2 958 1 358 991 1 014 1 056 723 2 934 1 469 2 769
SO4 2- ug/l IC 1 422 2 586 1 904 2 346 1 229 874 953 1 015 815 3 004 1 072 1 657