Měsíční analýza týdenních údajů

Rok 2010
Kraj Moravskoslezský
Okres Frýdek-Místek
Měřicí program TBKRF, Bílý Kříž
Typ měřicího programu Čisté srážky - Automatický pluviokolektor
Organizace ČHMÚ
Látka Jednotka Metoda Měsíční koncentrace
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RAIN mm VOL 71,1 57,8 68,2 121,4 586,2 218,6 283,9 261,0 204,1 40,5 84,5 130,7
vodivost µS/cm EC metr 15,6 24,9 25,0 16,2 13,3 19,5 13,6 9,4 8,5 19,2 13,1 15,8
pH - pH metr 4,48 4,15 4,65 4,49 4,63 4,91 4,92 5,04 4,94 4,65 4,78 4,59
Na+ ug/l FAAS 88 105 343 58 26 104 77 29 22 118 54 134
K+ ug/l FAAS 38 55 72 58 44 69 51 50 38 67 78 55
NH4 + ug/l FIA-BERTH 234 508 1 288 837 438 800 812 292 353 1 293 346 407
Mg2+ ug/l FAAS 20 23 65 14 12 53 25 10 7 20 12 20
Ca2+ ug/l FAAS 170 159 298 170 97 686 71 61 91 154 98 92
F- ug/l IC 4 8 23 11 5 12 13 11 5 12 10 9
Cl- ug/l IC 150 229 733 227 104 309 141 104 78 296 134 324
NO3 - ug/l IC 1 198 2 517 3 492 1 705 1 061 1 666 1 251 783 584 1 604 1 007 1 534
SO4 2- ug/l IC 1 086 1 615 1 374 1 589 1 269 2 062 1 422 861 727 1 391 1 055 1 101