Měsíční analýza týdenních údajů

Rok 2010
Kraj Plzeňský
Okres Tachov
Měřicí program PPRMF, Přimda
Typ měřicího programu Čisté srážky - Automatický pluviokolektor
Organizace ČHMÚ
Látka Jednotka Metoda Měsíční koncentrace
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RAIN mm VOL 61,4 41,6 38,2 12,6 100,8 53,0 92,8 175,6 62,1 27,3 109,3 95,6
vodivost µS/cm EC metr 22,5 23,7 22,0 29,2 15,6 11,3 10,5 10,5 11,5 37,7 14,9 10,2
pH - pH metr 4,27 4,37 5,33 4,37 4,83 5,07 5,28 5,38 5,15 5,81 4,71 4,89
Na+ ug/l FAAS 258 120 274 42 54 47 37 23 46 288 133 127
K+ ug/l FAAS 72 24 197 43 39 59 105 120 136 1 044 18 79
NH4 + ug/l FIA-BERTH 547 552 1 931 1 394 695 517 627 582 726 30 530 395
Mg2+ ug/l FAAS 30 12 42 37 22 19 35 16 31 195 24 19
Ca2+ ug/l FAAS 155 59 232 201 134 169 284 197 63 358 52 50
F- ug/l IC 6 6 6 14 13 10 14 5 5 5 4 3
Cl- ug/l IC 273 282 391 83 98 91 84 83 94 477 261 175
NO3 - ug/l IC 2 732 2 953 3 751 3 242 2 083 1 451 1 804 1 271 1 511 2 791 1 896 1 573
SO4 2- ug/l IC 1 383 1 292 1 698 3 302 1 797 1 251 856 756 910 1 989 788 586