Měsíční analýza týdenních údajů

Rok 2010
Kraj Liberecký
Okres Jablonec nad Nisou
Měřicí program LSOUF, Souš
Typ měřicího programu Čisté srážky - Automatický pluviokolektor
Organizace ČHMÚ
Látka Jednotka Metoda Měsíční koncentrace
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RAIN mm VOL 56,4 48,5 117,7 28,5 127,8 92,6 102,1 317,1 194,6 23,6 156,2 146,0
vodivost µS/cm EC metr 17,5 14,8 30,6 14,5 11,3 12,8 8,1 16,1 16,1
pH - pH metr 4,42 5,52 4,91 4,97 5,31 4,88 5,12 4,96 4,63
Na+ ug/l FAAS 129 174 219 46 43 43 11 130 163
K+ ug/l FAAS 64 112 124 41 55 36 12 10 47
NH4 + ug/l FIA-BERTH 222 1 285 1 786 754 879 632 107 674 395
Mg2+ ug/l FAAS 22 33 55 29 25 18 3 87 24
Ca2+ ug/l FAAS 18 308 1 705 592 228 193 24 1 879 119
F- ug/l IC 10 22 24 14 22 6 4 26 18
Cl- ug/l IC 167 402 418 293 108 80 35 168 322
NO3 - ug/l IC 1 744 2 392 4 088 1 896 1 592 1 692 664 2 112 1 886
SO4 2- ug/l IC 734 1 563 3 017 1 796 1 394 1 173 524 1 980 826