Měsíční analýza týdenních údajů

Rok 2010
Kraj Královéhradecký
Okres Rychnov nad Kněžnou
Měřicí program HLUDF, Luisino údolí
Typ měřicího programu Čisté srážky - Automatický pluviokolektor
Organizace ČHMÚ
Látka Jednotka Metoda Měsíční koncentrace
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RAIN mm VOL 102,7 47,1 123,3 99,1 181,8 55,5 129,8 179,9 173,5 19,5 108,2 109,4
vodivost µS/cm EC metr 46,7 17,0 9,4 21,4 13,7 4,8 8,0 11,3 10,7 30,1 15,0 16,4
pH - pH metr 4,04 4,56 5,48 5,99 4,67 5,54 5,17 5,05 4,95 4,63 4,85 4,72
Na+ ug/l FAAS 135 47 288 80 102 22 20 43 38 525 61 146
K+ ug/l FAAS 42 13 173 108 64 33 28 45 40 70 40 123
NH4 + ug/l FIA-BERTH 1 162 739 1 908 1 131 463 276 350 371 191 4 132 741 557
Mg2+ ug/l FAAS 23 10 46 36 32 13 13 19 11 81 16 22
Ca2+ ug/l FAAS 193 226 203 1 981 231 115 138 196 113 206 112 149
F- ug/l IC 8 7 21 7 12 4 4 8 5 28 13 8
Cl- ug/l IC 180 152 524 192 144 42 49 96 70 927 139 270
NO3 - ug/l IC 2 274 2 539 3 413 1 836 1 361 458 980 1 463 1 006 3 853 1 892 1 962
SO4 2- ug/l IC 1 351 1 597 2 577 1 616 1 365 393 524 982 1 040 2 850 1 196 1 077