Měsíční analýza týdenních údajů

Rok 2010
Kraj Královéhradecký
Okres Trutnov
Měřicí program HKRYF, Krkonoše-Rýchory
Typ měřicího programu Čisté srážky - Automatický pluviokolektor
Organizace ČHMÚ
Látka Jednotka Metoda Měsíční koncentrace
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RAIN mm VOL 73,0 38,5 62,7 31,9 87,2 45,1 102,3 198,8 126,5 19,7 173,0 111,8
vodivost µS/cm EC metr 15,4 30,2 19,1 22,4 16,1 12,5 12,6 9,5 13,2 29,9 18,7 17,4
pH - pH metr 5,26 4,40 5,09 4,70 4,79 5,49 5,14 5,00 4,71 4,85 4,91 4,76
Na+ ug/l FAAS 233 198 231 143 89 62 43 24 64 466 144 230
K+ ug/l FAAS 89 85 63 81 55 53 37 75 49 146 41 109
NH4 + ug/l FIA-BERTH 457 1 039 1 222 1 645 837 859 756 390 357 1 904 835 557
Mg2+ ug/l FAAS 84 44 50 45 45 54 30 11 17 89 25 42
Ca2+ ug/l FAAS 774 411 367 371 370 554 277 97 70 427 105 469
F- ug/l IC 13 8 19 9 15 10 13 9 5 18 15 9
Cl- ug/l IC 402 185 427 314 163 152 116 99 101 734 265 364
NO3 - ug/l IC 3 490 2 777 2 740 3 091 2 079 1 791 1 869 1 124 906 4 488 2 134 2 557
SO4 2- ug/l IC 3 073 3 498 2 065 2 570 1 900 1 794 1 432 825 1 136 3 363 1 631 1 407