Měsíční analýza týdenních údajů

Rok 2010
Kraj Královéhradecký
Okres Trutnov
Měřicí program HKRYB, Krkonoše-Rýchory
Typ měřicího programu Bulk (srážky s prašným spadem)
Organizace ČHMÚ
Látka Jednotka Metoda Měsíční koncentrace
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RAIN mm VOL 73,0 38,5 62,7 31,9 87,2 45,1 102,3 198,8 126,5 19,7 173,0 111,8
Mn ug/l ICP-MS 1,0 2,1 2,7 4,0 3,9 3,4 3,2 1,8 1,4 5,6 1,4 1,2
Zn ug/l ICP-MS 21,3 29,9 18,1 37,5 18,3 12,2 9,7 5,1 8,9 30,8 9,9 12,5
Fe ug/l FAAS 46 10
Pb ug/l ICP-MS 1,9 3,0 1,1 5,8 1,6 1,0 0,9 0,5 0,7 2,4 1,0 1,1
Cd ug/l ICP-MS 0,05 0,13 0,08 0,11 0,07 0,05 0,04 0,02 0,07 0,10 0,03 0,05
Ni ug/l ICP-MS 1,0 0,5 1,2 1,3 1,0 0,5 0,3 0,3 0,3 1,1 0,7 0,4