Měsíční analýza týdenních údajů

Rok 2010
Kraj Královéhradecký
Okres Hradec Králové
Měřicí program HHKOF, Hr. Král.-observatoř
Typ měřicího programu Čisté srážky - Automatický pluviokolektor
Organizace ČHMÚ
Látka Jednotka Metoda Měsíční koncentrace
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RAIN mm VOL 54,9 13,0 24,5 60,9 130,6 28,8 86,7 128,2 94,4 5,1 44,1 43,4
vodivost µS/cm EC metr 137,3 82,0 17,4 14,5 19,4 12,0 11,6 16,1 17,9 28,4 23,3 17,0
pH - pH metr 3,61 4,69 5,72 5,18 4,71 5,16 5,31 4,90 4,75 5,57 4,72 4,68
Na+ ug/l FAAS 104 163 144 65 52 37 18 47 71 145 69 162
K+ ug/l FAAS 35 39 75 82 63 51 76 124 63 95 73 52
NH4 + ug/l FIA-BERTH 903 725 1 494 949 771 650 861 790 1 071 615 739 542
Mg2+ ug/l FAAS 30 114 52 26 35 32 32 42 63 102 79 31
Ca2+ ug/l FAAS 271 12 939 366 202 973 352 236 705 493 1 101 1 543 287
F- ug/l IC 12 51 24 13 15 6 13 22 16 32 32 20
Cl- ug/l IC 239 495 384 432 179 151 111 292 490 1 034 512 375
NO3 - ug/l IC 1 576 3 504 2 652 1 965 2 121 1 528 1 642 2 020 1 477 5 164 2 945 2 082
SO4 2- ug/l IC 741 1 507 1 789 1 303 1 768 1 421 1 224 1 804 2 027 2 484 1 177 1 147