Měsíční analýza týdenních údajů

Rok 2010
Kraj Královéhradecký
Okres Hradec Králové
Měřicí program HHKOB, Hr. Král.-observatoř
Typ měřicího programu Bulk (srážky s prašným spadem)
Organizace ČHMÚ
Látka Jednotka Metoda Měsíční koncentrace
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RAIN mm VOL 54,9 13,0 24,5 60,9 130,6 28,8 86,7 128,2 94,4 5,1 44,1 43,4
Mn ug/l ICP-MS 2,3 4,5 5,1 4,7 3,7 8,4 3,8 2,6 2,3 7,7 2,5 2,3
Zn ug/l ICP-MS 9,8 97,1 19,4 15,4 7,6 17,4 8,8 4,8 24,3 138,4 29,4 26,7
Fe ug/l FAAS 80 79
Pb ug/l ICP-MS 0,3 6,8 0,5 1,2 1,0 1,3 0,8 0,7 1,2 4,7 1,5 2,2
Cd ug/l ICP-MS 0,02 0,10 0,05 0,07 0,04 0,06 0,03 0,03 0,05 0,11 0,03 0,06
Ni ug/l ICP-MS 0,5 0,8 0,7 0,4 0,2 0,5 0,2 0,8 0,5 2,8 0,5 0,8