Měsíční analýza týdenních údajů

Rok 2010
Kraj Pardubický
Okres Chrudim
Měřicí program ESVRF, Svratouch
Typ měřicího programu Čisté srážky - Automatický pluviokolektor
Organizace ČHMÚ
Látka Jednotka Metoda Měsíční koncentrace
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RAIN mm VOL 44,6 10,7 30,7 82,1 140,6 84,7 139,0 162,3 93,2 9,2 48,7 41,2
vodivost µS/cm EC metr 20,8 21,0 15,4 21,0 13,7 8,7 9,5 9,3 9,8 25,0 15,9 16,0
pH - pH metr 4,27 4,75 5,33 5,07 4,79 5,12 5,21 5,11 5,09 4,71 5,05 4,85
Na+ ug/l FAAS 86 511 144 103 120 31 19 32 51 191 42 180
K+ ug/l FAAS 33 235 44 71 60 27 27 32 44 147 46 75
NH4 + ug/l FIA-BERTH 356 3 241 887 1 495 662 399 514 277 584 1 396 649 520
Mg2+ ug/l FAAS 25 123 34 33 35 21 13 14 16 54 21 47
Ca2+ ug/l FAAS 80 592 413 305 308 247 91 198 182 807 386 744
F- ug/l IC 7 9 3 17 12 5 5 6 5 18 15 11
Cl- ug/l IC 118 294 221 230 177 71 151 78 81 372 173 280
NO3 - ug/l IC 1 738 3 571 2 632 2 424 1 668 974 985 1 148 827 3 750 2 187 2 645
SO4 2- ug/l IC 1 062 2 160 1 620 2 440 1 430 928 862 871 947 2 459 1 238 1 178