Měsíční analýza týdenních údajů

Rok 2010
Kraj Jihočeský
Okres Strakonice
Měřicí program CKOCF, Kocelovice
Typ měřicího programu Čisté srážky - Automatický pluviokolektor
Organizace ČHMÚ
Látka Jednotka Metoda Měsíční koncentrace
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RAIN mm VOL 48,3 17,9 25,0 31,8 81,0 75,1 88,1 136,4 37,0 14,0 52,6 43,1
vodivost µS/cm EC metr 20,9 20,5 19,4 16,4 17,4 14,2 10,7 7,9 14,8 18,2 15,5 13,8
pH - pH metr 4,14 5,06 5,01 4,86 5,03 5,04 5,18 5,39 5,35 4,72 4,67 4,71
Na+ ug/l FAAS 124 369 194 46 34 79 17 29 31 86 69 59
K+ ug/l FAAS 25 49 102 30 69 90 26 33 75 43 53 28
NH4 + ug/l FIA-BERTH 436 664 1 647 1 078 800 924 704 451 2 298 388 809 458
Mg2+ ug/l FAAS 17 46 43 14 19 23 18 10 23 16 11 11
Ca2+ ug/l FAAS 320 530 355 120 130 182 135 176 190 132 50 48
F- ug/l IC 8 3 13 16 7 9 10 5 9 12 5 8
Cl- ug/l IC 166 437 358 117 62 133 63 68 105 179 129 105
NO3 - ug/l IC 2 375 2 187 3 354 1 982 1 698 1 926 1 484 1 278 1 774 3 113 1 810 1 446
SO4 2- ug/l IC 851 933 1 257 2 096 1 160 1 561 1 028 697 1 523 1 265 798 636