Měsíční analýza týdenních údajů

Rok 2010
Kraj Jihomoravský
Okres Znojmo
Měřicí program BKUCF, Kuchařovice
Typ měřicího programu Čisté srážky - Automatický pluviokolektor
Organizace ČHMÚ
Látka Jednotka Metoda Měsíční koncentrace
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RAIN mm VOL 60,3 20,6 11,8 69,8 106,3 108,6 155,7 116,4 81,3 17,4 42,9 24,5
vodivost µS/cm EC metr 23,6 24,4 21,4 20,3 15,0 10,8 8,1 12,5 12,6 25,5 19,9 37,0
pH - pH metr 4,38 5,04 6,24 4,61 5,64 5,42 5,91 5,34 5,89 5,59 5,34 6,61
Na+ ug/l FAAS 145 138 173 69 78 53 21 36 57 80 534 213
K+ ug/l FAAS 131 63 79 69 87 32 29 65 63 119 399 157
NH4 + ug/l FIA-BERTH 729 714 1 072 1 187 950 480 622 359 690 1 466 966 1 717
Mg2+ ug/l FAAS 51 49 96 37 50 31 23 45 31 77 44 122
Ca2+ ug/l FAAS 658 569 1 756 612 821 547 436 476 989 1 770 761 2 718
F- ug/l IC 13 10 11 4 16 4 8 13 8 19 27 13
Cl- ug/l IC 389 612 564 196 216 141 95 212 140 462 815 712
NO3 - ug/l IC 2 428 3 182 3 779 2 315 2 258 1 134 1 109 1 490 1 372 3 400 2 069 4 425
SO4 2- ug/l IC 2 457 2 709 1 915 2 066 1 721 920 791 1 154 1 911 3 408 1 803 1 805