Měsíční analýza týdenních údajů

Rok 2010
Kraj Hlavní město Praha
Okres Praha 4
Měřicí program ALIBF, Pha4-Libuš
Typ měřicího programu Čisté srážky - Automatický pluviokolektor
Organizace ČHMÚ
Látka Jednotka Metoda Měsíční koncentrace
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RAIN mm VOL 56,1 15,4 19,2 26,1 94,4 58,6 93,8 157,7 90,2 11,8 55,8 46,9
vodivost µS/cm EC metr 17,3 29,8 24,2 12,6 16,6 12,0 9,9 11,3 26,3 18,5 19,7
pH - pH metr 4,42 6,59 5,63 5,63 5,12 4,95 5,04 4,92 4,56 4,64 4,61
Na+ ug/l FAAS 233 1 045 193 48 35 19 17 25 76 93 293
K+ ug/l FAAS 17 112 207 86 30 23 31 23 56 19 43
NH4 + ug/l FIA-BERTH 266 2 161 2 132 804 704 610 819 325 1 097 879 613
Mg2+ ug/l FAAS 7 163 69 26 13 15 11 10 33 13 18
Ca2+ ug/l FAAS 80 818 297 213 166 118 101 54 225 133 209
F- ug/l IC 14 21 27 13 15 13 5 5 26 17 20
Cl- ug/l IC 399 2 134 410 158 90 65 56 62 223 225 477
NO3 - ug/l IC 1 634 4 699 3 070 1 977 1 821 1 411 1 198 1 032 3 989 2 447 2 215
SO4 2- ug/l IC 837 1 477 3 215 1 497 1 116 1 199 930 945 1 997 1 336 1 122