BZN - PPLAA

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2010
Látka: BZN - benzen
Lokalita: Plzeň-Slovany
Měřicí program: PPLAA
Organizace: MPl
Kraj: Plzeňský
Okres: Plzeň-město
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: plynová chromatografie s fotoionizační detekcí
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 1,5 1,3 1,4 1,7 1,5 1,8 2,0 1,9 2,2 1,9 1,4 1,5 1,3 1,1 1,0 1,3 1,6 1,5 1,6 1,4 0,7 0,6 0,6 0,7 1,4 2,2 24
2 0,7 0,5 1,1 1,4 1,5 2,0 1,1 0,9 1,2 1,8 1,5 1,7 1,0 1,0 1,3 1,7 1,8 2,3 1,7 0,8 1,0 1,6 1,2 1,6 1,1 0,7 0,8 0,6 1,3 2,3 28
3 0,7 0,7 1,1 0,6 0,5 0,7 1,2 1,0 1,0 0,9 1,1 0,8 0,5 0,3 0,4 0,6 0,9 1,1 1,2 0,8 0,4 0,7 0,9 0,6 1,0 0,4 0,4 0,4 0,6 0,4 0,4 0,7 1,2 31
4 0,5 0,6 0,6 0,4 0,6 0,6 0,6 0,8 1,3 1,1 1,2 1,8 1,6 1,8 1,5 1,6 1,1 1,1 1,0 0,9 1,1 1,2 1,3 1,2 1,1 1,0 1,1 1,2 0,9 1,1 1,8 29
5 0,7 0,7 1,0 0,7 0,9 1,3 1,2 1,1 0,9 0,9 0,7 0,8 0,8 0,9 0,6 0,6 0,7 0,6 0,9 1,5 0,9 0,9 0,7 0,6 0,5 0,7 0,6 0,7 0,6 0,5 0,5 0,8 1,5 31
6 0,6 0,7 1,4 0,6 0,8 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,7 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6 1,4 21
7 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,5 0,6 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,7 31
8 0,5 0,7 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,4 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7 0,4 0,5 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 0,7 31
9 0,9 0,9 0,7 0,5 0,6 0,6 0,6 0,8 0,7 0,9 1,1 1,0 0,8 0,7 0,6 0,8 0,9 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 0,8 0,5 0,5 0,9 0,8 1,0 0,8 1,2 29
10 1,5 1,0 0,9 0,9 1,2 1,0 0,9 0,7 1,1 1,3 1,5 1,7 2,1 1,9 1,2 1,1 1,0 1,7 1,0 0,7 0,9 1,5 1,2 0,8 1,2 1,6 2,1 1,8 2,9 2,3 2,1 1,4 2,9 31
11 3,0 1,7 0,8 0,4 0,4 0,6 0,7 1,0 1,4 1,9 0,7 0,5 0,5 2,1 1,3 0,7 1,1 1,4 1,9 1,2 1,3 1,6 0,9 0,9 1,3 1,4 2,2 2,0 1,8 1,5 1,3 3,0 30
12 2,0 3,7 4,8 2,4 2,3 2,9 3,4 4,3 2,1 2,5 1,7 1,3 2,8 3,1 2,9 2,2 0,9 1,3 1,3 1,8 1,7 4,4 1,6 4,8 23