SNH4 - JKOSM

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2010
Látka: SNH4 - suma amonných iontů
Lokalita: Košetice
Měřicí program: JKOSM
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Vysočina
Okres: Pelhřimov
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: Spektrofotometrie, FIA s indofenolem, Berthelotova reakce
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 2,0 1,0 2,8 2,5 2,4 4,5 3,8 3,4 2,5 1,5 2,3 3,2 2,7 2,0 2,0 2,5 1,8 1,1 2,3 3,6 5,7 5,8 4,2 3,4 3,5 2,8 2,8 1,7 1,0 1,3 2,1 2,7 5,8 31
2 1,4 0,8 0,6 2,1 3,2 3,6 2,7 2,8 3,7 4,5 5,3 3,7 2,1 2,3 4,0 3,9 4,9 4,7 3,7 1,6 1,9 2,1 1,0 2,4 1,7 0,7 1,0 2,7 5,3 27
3 1,1 1,7 1,5 1,7 1,4 2,1 2,4 2,7 2,5 3,2 6,0 6,6 3,3 1,6 1,2 1,5 3,3 6,4 5,6 1,5 2,5 3,7 4,4 5,6 5,3 3,6 1,5 2,0 1,8 3,9 1,5 3,0 6,6 31
4 2,3 3,4 2,5 2,7 3,0 3,1 3,7 3,7 5,4 2,6 2,3 2,3 3,0 3,4 3,6 4,8 5,1 3,8 5,2 6,3 3,7 3,4 4,5 5,3 4,4 3,8 4,6 5,3 4,3 3,7 3,8 6,3 30
5 2,9 2,9 2,5 3,4 3,0 1,8 2,0 4,2 4,9 5,0 6,7 5,1 5,3 1,5 2,9 3,7 2,8 0,9 3,5 3,8 3,8 3,3 3,0 3,6 3,0 2,4 2,5 6,2 1,9 1,1 3,3 6,7 30
6 1,3 0,8 1,2 1,5 3,7 3,0 2,3 3,4 3,7 3,5 3,3 3,3 2,4 1,9 2,9 2,8 2,6 2,0 2,3 1,9 1,9 1,8 2,2 2,9 3,2 4,4 2,9 2,6 3,3 4,0 2,6 4,4 30
7 6,2 4,7 1,5 2,5 3,2 2,6 2,8 3,5 2,9 3,0 3,0 2,8 2,5 2,5 2,5 3,0 1,5 2,3 2,0 5,0 3,1 3,6 2,8 1,9 2,3 3,3 3,3 2,1 1,9 2,3 2,3 2,9 6,2 31
8 5,1 3,1 2,9 3,6 3,9 0,9 3,2 1,9 2,8 2,9 2,3 3,9 2,7 2,2 1,3 1,6 2,6 2,1 3,9 3,0 3,5 3,2 2,8 2,3 1,9 2,8 0,9 1,3 1,5 1,2 2,6 5,1 30
9 2,3 1,7 3,0 2,0 2,3 1,6 2,4 1,2 1,4 2,5 6,3 3,2 3,1 2,0 1,7 1,9 1,6 1,6 1,6 2,3 2,6 3,6 3,3 4,9 3,5 0,4 0,9 0,9 1,1 5,7 2,4 6,3 30
10 2,6 3,5 3,0 3,3 1,4 2,0 2,9 3,0 3,3 3,0 4,0 6,0 4,9 5,3 3,0 3,1 2,9 3,7 3,2 1,4 1,4 2,3 2,9 1,5 5,0 2,4 3,5 3,5 4,2 5,1 3,5 3,2 6,0 31
11 7,5 6,5 3,8 2,7 2,5 1,9 2,4 2,2 3,0 1,7 1,8 1,6 1,5 2,4 3,6 2,0 0,2 2,0 2,5 2,9 3,9 2,5 1,4 1,4 2,5 2,8 3,8 4,2 2,9 2,7 2,8 7,5 30
12 2,9 2,9 3,7 3,1 2,2 3,5 2,2 1,5 1,1 0,8 0,6 0,4 1,4 1,4 1,5 2,1 3,7 2,9 1,7 1,1 3,2 2,6 2,1 1,3 1,4 1,5 2,0 1,9 4,2 4,1 1,7 2,1 4,2 31