SNH4 - ESVRM

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2010
Látka: SNH4 - suma amonných iontů
Lokalita: Svratouch
Měřicí program: ESVRM
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Pardubický
Okres: Chrudim
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: Spektrofotometrie, FIA s indofenolem, Berthelotova reakce
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 1,8 1,8 1,6 2,7 2,3 3,3 3,3 3,2 2,4 1,9 1,2 0,4 3,2 4,8 2,5 2,5 2,3 3,1 1,6 2,1 2,9 3,5 2,9 3,5 2,8 1,5 2,6 1,8 1,4 1,1 1,6 2,4 4,8 31
2 1,9 1,4 0,9 1,8 2,8 2,0 2,5 3,0 2,5 3,5 4,4 4,0 2,0 1,6 2,1 3,1 3,0 3,0 1,5 2,8 1,7 2,0 2,2 2,0 2,9 2,1 1,4 1,3 2,3 4,4 28
3 1,2 1,8 1,2 1,4 1,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4,7 4,8 3,0 1,7 1,3 2,0 3,3 5,2 5,0 3,9 2,1 3,6 3,8 6,6 6,5 4,8 1,2 1,9 1,6 4,3 1,4 3,0 6,6 31
4 2,7 1,4 3,7 2,9 2,7 2,7 3,5 2,8 5,0 1,9 1,9 2,0 3,0 1,1 3,7 2,6 4,7 5,7 4,9 2,5 3,8 3,9 4,7 5,2 4,7 2,8 4,3 5,2 5,0 3,8 3,5 5,7 30
5 2,8 2,7 2,8 2,5 1,8 1,6 1,9 2,8 3,7 2,8 4,7 2,5 3,0 0,9 1,5 2,4 2,0 1,5 0,8 2,1 1,9 2,0 1,7 3,0 1,6 2,2 2,2 3,8 1,4 2,1 2,3 4,7 30
6 0,9 0,6 1,4 1,8 2,4 2,2 4,4 4,8 4,6 4,2 3,8 3,5 1,7 3,3 2,9 2,7 2,5 2,2 2,4 2,0 1,8 2,0 2,6 3,7 4,0 2,8 3,5 2,7 4,7 2,8 4,8 29
7 4,4 4,7 3,4 2,8 3,3 2,7 2,7 2,8 4,8 3,6 3,5 2,8 3,4 4,3 5,3 3,1 1,7 3,9 3,9 4,7 4,1 1,8 2,0 2,1 2,2 3,0 2,9 2,6 3,6 3,2 3,3 5,3 30
8 3,7 3,0 2,3 2,9 3,7 3,2 3,4 4,0 3,5 3,7 1,5 1,8 2,3 3,0 3,4 3,7 4,3 4,2 2,2 2,2 3,1 1,5 1,3 0,6 1,0 1,2 2,7 4,3 26
9 1,3 1,6 1,4 2,2 2,8 1,9 1,0 0,7 3,8 3,0 3,0 2,0 1,5 1,0 1,0 1,1 1,7 2,0 2,2 2,8 3,1 4,1 4,7 4,6 0,9 0,6 0,6 0,8 1,0 1,9 2,0 4,7 30
10 2,9 4,0 2,9 2,7 0,9 2,1 3,1 3,2 2,7 2,6 3,3 5,1 4,7 5,0 3,3 3,4 3,1 4,1 3,5 1,3 1,2 3,0 9,1 2,9 2,0 1,5 2,2 2,9 2,5 5,8 4,0 3,3 9,1 31
11 4,7 6,0 2,9 1,9 2,1 1,4 3,4 1,6 1,7 2,1 1,2 1,0 1,7 2,7 2,5 2,2 2,2 2,2 2,0 2,1 1,6 1,2 1,2 1,0 2,4 3,3 2,6 2,2 1,8 1,9 2,2 6,0 30
12 2,7 2,8 2,3 2,5 4,1 3,3 1,6 2,8 1,1 0,9 0,5 0,8 1,7 1,2 1,7 2,9 4,0 3,4 2,9 1,4 2,5 2,3 1,8 1,3 1,3 1,5 2,0 2,7 3,1 1,6 1,5 2,1 4,1 31