SO2 - CVODM

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2010
Látka: SO2 - oxid siřičitý
Lokalita: Vodňany
Měřicí program: CVODM
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Jihočeský
Okres: Strakonice
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: iontová chromatografie
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 5,7 3,1 7,4 6,1 7,0 7,5 7,3 11,0 16,3 15,4 9,2 10,5 8,6 7,6 8,4 10,4 8,0 6,0 8,5 9,0 14,8 11,2 11,1 8,2 11,9 17,0 11,9 1,6 3,2 5,1 4,9 8,8 17,0 31
2 2,0 2,9 4,3 7,7 12,1 17,7 7,4 11,0 10,0 22,6 16,7 13,9 7,9 10,0 6,5 6,5 3,6 7,8 6,6 5,0 4,4 1,9 3,8 3,1 8,1 22,6 24
3 2,3 2,5 3,2 7,2 3,2 4,4 6,9 6,5 6,9 7,9 10,3 3,3 1,8 1,6 1,5 4,0 3,0 3,2 3,9 3,1 0,7 2,0 1,5 1,5 1,8 0,7 1,6 1,1 1,1 1,2 1,2 3,3 10,3 31
4 1,5 1,6 1,8 1,9 3,1 2,1 2,8 2,0 3,2 2,6 3,2 2,5 3,0 2,6 3,7 4,2 2,3 1,5 2,4 1,8 1,3 2,2 1,5 1,8 2,2 1,1 0,9 1,2 0,7 0,6 2,1 4,2 30
5 0,5 0,6 0,7 1,6 1,4 0,5 0,8 1,0 0,9 0,6 0,8 0,9 1,6 1,1 2,0 1,4 1,7 1,0 0,7 2,2 1,8 1,2 1,2 0,3 0,7 0,4 0,2 0,6 0,5 0,1 0,2 1,0 2,2 31
6 0,8 1,1 1,5 1,2 1,0 0,7 0,2 0,7 0,5 0,4 0,4 1,1 0,6 0,3 1,1 0,9 0,5 0,5 0,4 1,4 2,0 1,0 0,7 1,9 0,6 1,1 0,4 0,7 0,6 0,0 0,8 2,0 30
7 2,4 0,7 1,1 0,9 0,5 0,5 0,4 0,6 1,2 0,7 1,0 1,0 1,0 0,5 0,7 0,4 0,5 0,4 1,1 0,2 0,4 0,6 0,3 0,3 0,4 0,4 0,2 0,1 0,2 0,6 0,9 0,7 2,4 31
8 0,4 0,5 0,2 0,4 0,6 0,4 0,2 0,3 0,2 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,2 0,1 0,2 0,2 0,9 0,3 0,4 0,4 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 1,5 0,4 1,5 31
9 0,6 1,0 0,8 0,6 0,6 0,4 0,7 0,4 0,3 0,4 0,6 0,5 1,1 0,4 0,3 0,2 0,5 0,5 0,2 0,6 0,5 0,7 0,8 1,1 0,9 0,5 0,4 0,7 2,5 1,6 0,7 2,5 30
10 1,9 2,3 0,9 1,7 1,5 1,1 1,1 1,1 0,9 1,2 1,8 1,7 1,7 1,2 1,4 1,2 1,6 1,8 0,8 0,5 1,3 1,7 1,3 1,3 3,5 2,2 2,3 2,6 2,7 3,3 3,1 1,7 3,5 31
11 3,3 2,5 1,5 0,4 1,4 0,7 1,9 1,1 1,6 0,9 1,1 0,8 1,3 2,1 1,7 2,6 1,3 2,8 1,3 1,1 1,5 1,2 0,9 1,2 2,5 4,9 4,8 4,9 7,4 7,8 2,3 7,8 30
12 8,1 10,4 7,3 11,3 7,9 6,1 7,6 7,6 2,1 4,4 1,3 3,4 4,7 3,4 4,5 0,7 9,3 11,6 3,8 5,9 9,3 12,1 7,2 8,0 8,3 7,1 11,3 11,2 14,2 15,8 15,4 7,8 15,8 31