BaP - benzo(a)pyren

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2010
Kraj: Sasko-Dresden
Okres: Gorlitz
Látka: BaP - benzo(a)pyren
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 1,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
DGORP
Detail
606955
LfULG
(1769)
Goerlitz
Měření PAHs
HPLC
Xm 3,5 1,9 1,6 0,7 0,3 0,1 0,1 0,1 0,5 1,7 2,1 2,5 1,2 1,57 121
mc 10 10 10 10 10 10 11 10 10 10 10 10 0,5 4,12 3