BaP - benzo(a)pyren

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2010
Kraj: Sasko-Chemnitz
Okres: Aue
Látka: BaP - benzo(a)pyren
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 1,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
DSCHP
Detail
606874
LfULG
(1767)
Schwartenberg
Měření PAHs
HPLC
Xm 1,0 0,8 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,5 0,7 0,3 0,48 122
mc 10 10 10 10 10 10 11 10 10 10 10 11 0,1 4,03 0