BaP - benzo(a)pyren

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2010
Kraj: Zlínský
Okres: Zlín
Látka: BaP - benzo(a)pyren
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 1,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
ZZLNP
Detail
336540
ČHMÚ
(1612)
Zlín
Měření PAHs
GC-MS
Xm 3,7 0,9 0,4 0,1 0,2 0,1 0,1 0,5 1,6 2,7 1,6 3,18 110
mc 6 9 11 10 8 10 10 11 10 5 10 10 0,4 5,23 15