BaP - benzo(a)pyren

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2010
Kraj: Ústecký
Okres: Ústí nad Labem
Látka: BaP - benzo(a)pyren
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 1,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
UULKP
Detail
335998
ČHMÚ
(1523)
Ústí n.L.-Kočkov
Měření PAHs
GC-MS
Xm 1,9 1,5 0,6 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,6 1,8 0,6 0,86 118
mc 9 9 11 10 10 8 10 11 10 10 10 10 0,3 4,09 3
UUKPP
Detail
513842

(1737)
Ústí n.L.-ZÚ- Pasteurova
Měření PAHs
HPLC
Xm 5,7 2,4 1,5 0,6 0,2 0,1 0,1 0,1 0,7 2,1 1,3 3,8 1,6 2,12 60
mc 5 5 5 4 5 5 5 6 5 5 5 5 0,5 5,31 6