BaP - benzo(a)pyren

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2010
Kraj: Ústecký
Okres: Most
Látka: BaP - benzo(a)pyren
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 1,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
UMOMP
Detail
336496
ČHMÚ
(1610)
Most
Měření PAHs
GC-MS
Xm 2,6 2,0 1,1 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 1,2 0,8 2,2 0,9 1,10 121
mc 10 9 11 10 10 10 10 11 10 10 10 10 0,4 4,68 1
URVHP
Detail
336004
ČHMÚ
(1527)
Rudolice v Horách
Měření PAHs
GC-MS
Xm 0,9 0,3 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,29 57
mc 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 4 2 0,1 2,91 16