BaP - benzo(a)pyren

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2010
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Nový Jičín
Látka: BaP - benzo(a)pyren
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 1,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
TZBYP
Detail
849076
ČHMÚ
(1872)
Zbyslavice
Měření PAHs
GC-MS
Xm 13,2 5,7 4,7 1,4 0,7 0,5 0,2 0,2 1,1 3,6 2,5 5,5 3,1 3,95 59
mc 4 5 5 5 5 5 5 6 5 4 5 5 1,3 4,67 6