BaP - benzo(a)pyren

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2010
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Karviná
Látka: BaP - benzo(a)pyren
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 1,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
TCTNP
Detail
206592
ČHMÚ
(1588)
Český Těšín
Měření PAHs
GC-MS
Xm 19,3 8,6 5,2 2,2 0,7 0,6 0,4 0,5 1,3 5,3 5,4 4,6 7,42 117
mc 10 9 11 10 10 10 10 11 10 10 9 7 1,6 4,47 12
TKAOP
Detail
512062

(1710)
Karviná-ZÚ
Měření PAHs
HPLC
Xm 24,0 12,3 6,7 3,0 2,3 1,3 0,5 0,6 2,3 6,4 6,0 9,9 6,3 8,82 61
mc 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 2,2 5,17 0