BaP - benzo(a)pyren

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2010
Kraj: Středočeský
Okres: Kladno
Látka: BaP - benzo(a)pyren
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 1,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
SKLSP
Detail
346647
ČHMÚ
(1617)
Kladno-Švermov
Měření PAHs
GC-MS
Xm 8,9 6,4 3,2 0,6 0,2 0,1 0,1 1,4 4,9 4,8 11,9 4,3 5,14 117
mc 8 9 11 10 10 9 10 10 10 10 10 10 1,4 6,69 6