BaP - benzo(a)pyren

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2010
Kraj: Olomoucký
Okres: Přerov
Látka: BaP - benzo(a)pyren
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 1,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
MPRRP
Detail
779648
ČHMÚ
(1776)
Přerov
Měření PAHs
GC-MS
Xm 10,3 4,6 1,4 0,8 0,2 0,2 0,1 0,1 0,5 2,7 2,0 5,2 2,3 3,71 120
mc 10 9 10 10 10 10 10 11 10 10 10 10 0,7 5,49 3