BaP - benzo(a)pyren

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2010
Kraj: Karlovarský
Okres: Sokolov
Látka: BaP - benzo(a)pyren
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 1,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
KSOMP
Detail
39696
ČHMÚ
(1526)
Sokolov
Měření PAHs
GC-MS
Xm 1,5 1,2 0,9 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,9 1,7 0,6 0,71 119
mc 10 9 11 10 10 10 10 11 8 10 10 10 0,3 4,13 6