BaP - benzo(a)pyren

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2010
Kraj: Vysočina
Okres: Pelhřimov
Látka: BaP - benzo(a)pyren
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 1,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
JKOSP
Detail
335018
ČHMÚ
(1522)
Košetice
Měření PAHs
GC-MS
Xm 1,9 1,0 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,6 0,6 1,5 0,6 0,87 103
mc 8 9 9 7 9 9 8 9 10 8 8 9 0,2 3,96 3