BaP - benzo(a)pyren

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2010
Kraj: Královéhradecký
Okres: Hradec Králové
Látka: BaP - benzo(a)pyren
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 1,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
HHKBP
Detail
336385
ČHMÚ
(1529)
Hradec Králové-Brněnská
Měření PAHs
GC-MS
Xm 3,6 2,4 1,5 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 1,3 1,2 2,6 1,1 1,44 119
mc 9 9 11 10 10 10 10 11 10 9 10 10 0,4 4,75 3
HHKSP
Detail
510170

(1678)
Hr.Král.-Sukovy sady
Měření PAHs
HPLC
Xm 1,6 1,3 1,0 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,6 0,4 0,5 0,5 0,63 61
mc 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 0,2 3,91 0