BaP - benzo(a)pyren

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2010
Kraj: Pardubický
Okres: Pardubice
Látka: BaP - benzo(a)pyren
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 1,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
EPAUP
Detail
335024
ČHMÚ
(1531)
Pardubice Dukla
Měření PAHs
GC-MS
Xm 2,2 1,7 0,8 0,3 0,1 0,1 0,1 0,3 1,3 1,1 2,8 0,9 1,13 113
mc 9 9 10 10 8 10 6 11 10 10 10 10 0,3 4,78 6