BaP - benzo(a)pyren

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2010
Kraj: Jihočeský
Okres: České Budějovice
Látka: BaP - benzo(a)pyren
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 1,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
CCBAP
Detail
255448
ČHMÚ
(1595)
Č.Budějovice-Antala Staška
Měření PAHs
GC-MS
Xm 5,3 2,5 1,8 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 0,6 2,2 1,5 2,8 1,5 1,79 120
mc 10 9 10 10 10 10 10 11 10 10 10 10 0,5 5,34 3