BaP - benzo(a)pyren

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2010
Kraj: Jihomoravský
Okres: Znojmo
Látka: BaP - benzo(a)pyren
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 1,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
BZNOP
Detail
399540
ČHMÚ
(1642)
Znojmo
Měření PAHs
GC-MS
Xm 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 1,1 2,3 1,1 1,48 50
mc 3 4 4 5 4 4 4 6 4 5 5 2 0,3 5,47 12