BaP - benzo(a)pyren

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2010
Kraj: Jihomoravský
Okres: Vyškov
Látka: BaP - benzo(a)pyren
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 1,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
BVYSP
Detail
406582
ČHMÚ
(1644)
Vyškov
Měření PAHs
GC-MS
Xm 5,1 2,3 2,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 1,4 1,5 1,8 1,2 1,58 61
mc 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 0,4 5,34 0