BaP - benzo(a)pyren

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2010
Kraj: Jihomoravský
Okres: Brno-město
Látka: BaP - benzo(a)pyren
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 1,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
BBNIP
Detail
780330
ČHMÚ
(1778)
Brno-Líšeň
Měření PAHs
GC-MS
Xm 3,4 1,7 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,8 0,8 1,3 0,8 1,17 116
mc 10 9 9 10 9 10 10 10 10 10 9 10 0,3 4,35 6
BBNAP
Detail
510558

(1660)
Brno-Masná
Měření PAHs
HPLC
Xm 4,8 2,6 1,8 0,3 0,4 0,1 0,1 0,0 0,4 1,4 1,4 1,5 1,2 1,68 61
mc 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 0,4 4,88 0