BaP - benzo(a)pyren

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2010
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 4
Látka: BaP - benzo(a)pyren
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 1,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
ALIBP
Detail
336394
ČHMÚ
(1536)
Pha4-Libuš
Měření PAHs
GC-MS
Xm 2,4 1,5 0,4 0,1 0,1 0,6 1,9 0,8 0,9 1,16 105
mc 8 9 9 10 10 7 9 7 10 9 10 7 0,4 4,57 9