Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2010
Kraj: Zlínský
Okres: Zlín
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
ZZLN0
Detail
261480
ČHMÚ
(1563)
Zlín
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
14,5 7,0 6,2 8,0 8,5 6,5 3,2 6,4 6,3 15,4 16,7 7,5 5,3 10,3 13,96 216
51 56 59 50 6,6 2,38 13