Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2010
Kraj: Ústecký
Okres: Ústí nad Labem
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
UULK0
Detail
336758
ČHMÚ
(1413)
Ústí n.L.-Kočkov
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
21,0 14,2 6,9 6,4 4,5 4,4 2,9 5,1 5,1 9,0 6,3 13,7 13,8 5,1 4,3 9,7 8,3 9,60 234
58 54 60 62 5,4 2,38 7
UULK5
Detail
348703
ČHMÚ
(1624)
Ústí n.L.-Kočkov
Měření těžkých kovů v PM2.5
ICP-MS
20,7 11,6 6,4 5,4 3,8 3,0 2,3 3,2 4,7 8,2 6,2 14,0 12,7 4,1 3,4 9,5 7,4 9,01 237
57 61 58 61 4,7 2,47 3
UUKB0
Detail
513719

(1734)
Ústí n.L.-Krás.Březno
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
31,1 22,1 15,0 9,5 6,0 5,6 6,5 5,2 6,7 9,6 18,6 16,9 22,8 7,0 6,1 15,0 12,7 7,21 355
80 91 92 92 10,1 1,80 0
UUKP0
Detail
513826

(1736)
Ústí n.L.-ZÚ- Pasteurova
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
16,5 14,9 10,1 4,0 2,1 1,1 2,7 3,3 4,5 6,9 11,6 16,5 13,8 2,4 3,5 11,7 7,8 6,02 355
80 91 92 92 5,5 2,45 0