Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2010
Kraj: Ústecký
Okres: Most
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
ULOM0
Detail
199674
ČHMÚ
(1583)
Lom
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
19,4 11,7 7,3 7,1 4,8 4,0 3,1 5,5 5,3 12,1 7,4 15,2 12,9 5,3 4,6 11,7 8,7 8,63 177
45 43 44 45 5,9 2,40 4
UMSOT
Detail
513491

(1731)
Most-ZÚ
Měření těžkých kovů v SPM
ICP-MS
10,8 8,0 5,2 3,0 3,0 3,1 3,2 2,2 2,5 4,2 4,3 5,5 8,0 3,0 2,6 4,7 4,6 1,88 355
80 91 92 92 3,8 1,63 0
URVH0
Detail
336788
ČHMÚ
(1412)
Rudolice v Horách
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
5,7 7,0 4,0 4,1 2,3 2,7 2,0 1,5 2,9 4,9 3,0 5,5 3,0 2,2 3,7 4,26 221
58 61 55 47 2,4 2,48 17