Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2010
Kraj: Ústecký
Okres: Děčín
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
UDEH0
Detail
512824

(1724)
Děčín-ZÚ
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
14,2 9,2 12,3 7,3 4,9 6,9 7,5 4,2 10,0 12,9 14,4 14,9 12,0 6,4 7,2 14,1 9,9 4,68 355
80 91 92 92 8,6 1,75 0