Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2010
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
TOMHT
Detail
531975
ZÚ, SMOva
(1715)
Ostrava-Mariánské Hory
Měření těžkých kovů v SPM
XRF
28,8 33,4 95,6 23,7 21,9 10,3 12,4 17,7 17,4 26,4 23,1 49,5 53,1 18,7 15,8 32,9 29,9 48,32 61
15 15 16 15 19,4 2,53 1
TOPU0
Detail
831368

(1722)
Ostrava-Poruba IV.
Měření těžkých kovů v PM10
XRF
33,2 32,9 9,5 7,9 5,5 8,1 11,0 4,3 10,1 21,8 10,8 23,9 25,0 7,1 8,5 18,9 14,8 9,96 12
3 3 3 3 12,0 1,92 0
TOPO0
Detail
150846
ČHMÚ
(1558)
Ostrava-Poruba/ČHMÚ
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
67,4 34,1 12,5 11,3 12,3 11,8 10,8 7,0 11,7 25,2 23,4 31,5 37,5 11,8 9,8 26,8 21,4 26,76 180
44 45 45 46 11,8 3,17 2
TOPO5
Detail
151204
ČHMÚ
(1565)
Ostrava-Poruba/ČHMÚ
Měření těžkých kovů v PM2.5
ICP-MS
57,0 40,0 11,2 11,8 13,2 8,9 7,3 4,3 9,9 25,1 20,3 28,8 36,4 11,3 7,2 24,7 19,7 24,68 177
43 45 45 44 11,2 2,72 2
TOPR0
Detail
151101
ČHMÚ
(1542)
Ostrava-Přívoz
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
74,7 63,0 31,3 30,9 21,7 18,2 17,3 13,4 23,5 43,6 35,0 44,2 55,9 23,6 18,0 41,1 34,2 32,15 200
46 51 50 53 25,0 2,22 5
TOPR5
Detail
151235
ČHMÚ
(1566)
Ostrava-Přívoz
Měření těžkých kovů v PM2.5
ICP-MS
68,0 52,0 25,1 22,8 17,9 15,4 15,1 12,9 22,5 39,6 39,5 44,1 48,2 18,8 16,7 41,1 31,4 30,39 179
45 43 45 46 22,5 2,20 2
TORET
Detail
531938
ZÚ, SMOva
(1712)
Ostrava-Radvanice ZÚ
Měření těžkých kovů v SPM
XRF
26,7 41,0 49,3 33,7 23,6 21,8 14,2 43,1 24,1 59,3 70,6 73,2 39,0 26,1 27,2 67,6 40,1 32,55 61
15 15 16 15 30,2 2,12 3