Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2010
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Opava
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
TCER0
Detail
150877
ČHMÚ
(1559)
Červená
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
19,5 10,7 7,4 6,5 4,8 5,3 5,9 3,1 5,2 10,7 6,3 7,9 12,6 5,5 4,7 8,4 7,8 9,65 181
45 44 46 46 5,0 2,46 2