Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2010
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Bruntál
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
TKRN0
Detail
849203
ČHMÚ
(1875)
Krnov
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
21,7 11,1 10,3 11,9 6,6 6,5 6,4 5,4 21,3 20,7 26,6 33,4 9,6 6,1 22,9 17,5 22,31 59
13 15 16 15 10,7 2,59 6