Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2010
Kraj: Středočeský
Okres: Příbram
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
SPRO0
Detail
511955
ZÚ Praha
(1707)
Příbram I.- nemocnice
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
6,0 15,6 35,6 58,8 26,4 32,5 40,2 26,6 33,5 30,5 37,2 38,1 21,0 39,1 33,5 35,3 32,6 23,47 341
66 91 92 92 23,7 2,31 11