Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2010
Kraj: Středočeský
Okres: Kolín
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
SKOA0
Detail
511787
ZÚ Praha
(1703)
Kolín SAZ
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
11,8 13,3 8,7 7,4 7,1 4,3 7,3 7,9 6,6 7,9 9,2 12,8 11,2 6,2 7,3 10,0 8,7 4,22 355
80 91 92 92 7,7 1,65 0