Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2010
Kraj: Středočeský
Okres: Benešov
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
SBNS0
Detail
511570
ZÚ Praha
(1698)
Benešov-Spořilov
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
14,5 14,3 7,4 7,6 5,9 4,1 3,6 3,5 5,4 8,8 8,3 8,5 12,0 5,9 4,1 8,5 7,6 3,87 355
80 91 92 92 6,7 1,65 0