Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2010
Kraj: Plzeňský
Okres: Plzeň-město
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
PPLR0
Detail
511391

(1694)
Plzeň-Roudná
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
12,1 9,9 11,9 9,3 8,7 7,7 9,6 16,6 22,7 10,1 10,8 16,7 11,4 8,6 16,3 12,6 12,2 4,86 355
80 91 92 92 11,4 1,42 0
PPLX0
Detail
151132
ČHMÚ
(1543)
Plzeň-Slovany
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
14,0 12,1 11,0 9,0 7,0 6,1 5,7 3,8 7,3 12,8 7,9 12,5 12,4 7,4 5,6 11,1 9,1 7,79 235
54 61 59 61 7,0 2,05 5